Paweł Wróbel - wójt gminy Widuchowa, otrzymał absolutorium [video]
W czwartek 29 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Widuchowa podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając  wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Radni jednogłośnie przegłosowani absolutorium. Udzielenie absolutorium wójtowi gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza