Praca: Przedstawiciel handlowy - Rynek samochody osobowe

 


OFERTA PRACY NA STANOWISKU
Przedstawiciel handlowy - Rynek samochody osobowe

Inter Cars SA jest polską firmą od lat wyznaczającą najwyższe standardy rynku dystrybucji części do samochodów osobowych i ciężarowych. Nasza oferta obejmuje również wyposażenie warsztatowe, w szczególności urządzenia do obsługi i naprawy samochodów oraz części do motocykli i tuningu.

To dzięki naszym pracownikom możemy cieszyć się ugruntowaną pozycją na rynku.

Poszukujemy osób, które, tak jak my, są otwarte na nowe wyzwania i gotowe stale rozwijać swoje talenty i dzielić się wiedzą.

Stanowisko: Przedstawiciel handlowy - Rynek samochody osobowe


Oferujemy:
konkurencyjne wynagrodzenie: podstawa + premia uzależniona od wyników
6500 -8500 brutto
Stabilne warunki zatrudnienia – umowę o pracę lub B2B
Atrakcyjne narzędzia pracy : samochód , komputer, telefon.
Pracę w zespole doświadczonych i zmotywowanych ludzi.
Pracę w miłej przyjaznej atmosferze.
Atrakcyjne wynagrodzenie.
Szkolenia sprzedażowe i produktowe.
Pracę od poniedziałku do piątku.
Możliwość rozwoju zawodowego.

Do obowiązków zatrudnionego będzie należało:
Obsługa klientów w zakresie sprzedaży / teren Słubice / lubuskie /- Chojna / Zachodniopomorskie /
Realizację planów sprzedażowych.
Rozwój sieci dystrybucji i pozyskiwanie nowych klientów.

Oczekiwania:
doświadczenie w sprzedaży części samochodowych – mile widziane
podstawowa znajomość budowy pojazdów mechanicznych
komunikatywność
aktualne prawo jazdy kat. B.
znajomość pakietu MS Office

Kontakt: Apedzik@intercars.eu
Ofert nie zwracamy. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.

Administratorem danych pozyskanych w wyniku odpowiedzi na poniżej zamieszczone ogłoszenie rekrutacyjne jest Zawieja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 37/4a, 70-423 Szczecin. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: mojedanezawiejagmail.com Dane osobowe uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą przetwarzane w celu zatrudnienia w firmie Zawieja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 37/4a na stanowisku Sprzedawca części . Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że osobie fizycznej, która przekaże swoje dane osobowe w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, przysługuje, zgodnie z art. 15-20 RODO, prawo: a) dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania. Osoba taka jest też uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące oraz jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich; b) żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; c) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w szczególności gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane; d) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy kwestionuje ona prawidłowość zebranych danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; e) żądania od administratora informacji o wykonaniu operacji na danych, o których mowa w pkt. b, c i d; f) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi. W celu realizacji powyższych uprawnień uprzejmie prosimy o posługiwanie się danymi kontaktowymi administratora danych lub Inspektora Danych Osobowych zamieszczonymi w niniejszym ogłoszeniu. Uprzejmie informujemy również, że zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane zostały pozyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie rekrutacyjne, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO (skrót RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L119/1).
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza