WIBOR zaskarżenie - co warto wiedzieć?


Coraz śmielej do sądów ruszają kredytobiorcy posiadający kredyty złotówkowe, wskazując na wadliwości zawartych umów kredytowych. Wadliwości te dotyczą między innymi wskaźnika WIBOR, który to jest jednym z czynników mających wpływ na oprocentowanie kredytu. Na czym polega wadliwość WIBOR? I czy warto wytoczyć pozew WIBOR? Wskazać należy, że Ci, którzy spłacili już kredyt złotówkowy również mogą wytoczyć proces o WIBOR przeciwko bankowi.

Zaskarżenie WIBOR

WIBOR to stopa oprocentowania, po której polskie banki nawzajem pożyczają sobie pieniądze. Dla banków korzystne jest, aby poziom wskaźnika WIBOR pozostawał na jak najwyższym poziomie. Wzrost wskaźnika WIBOR powoduje wzrost naszej raty kredytowej. Dlatego też sposób ustalania stawki WIBOR powinien być jasny i dokładnie określony. Problem z WIBOR polega na tym, że na jego wysokość mogą mieć wpływ same banki. Wskaźnik WIBOR jest ustalany w oparciu o deklaracje banków, nie zaś o rzeczywiste transakcje na rynku międzybankowym. Tymczasem WIBOR powinien być wskaźnikiem rynkowym, adekwatnym, niepodatnym na manipulacje. Tych cech wskaźnik WIBOR nie spełnia.

W sprawach dotyczących stawki WIBOR poruszana jest także kwestia właściwego wypełnienia obowiązku informacyjnego przez bank. Oferując kredyt o zmiennym oprocentowaniu opartym na stawce WIBOR bank zobowiązany był bowiem do przekazania konsumentowi wszelkich informacji o ryzyku wiążącym się z takim kredytem. Przy czym wskazać należy, że informacje te muszą być zawarte w sposób jasny, tak aby były zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta. Wskazać należy, że kwestia przedkontraktowego obowiązku informacyjnego jest szeroko poruszana w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Sądy coraz częściej uznają, że obowiązek informacyjny powinien zostać wykonany w sposób jednoznacznie i zrozumiale unaoczniający konsumentowi wszelkie ryzyka, a umieszczenie w umowie krótkich postanowień o akceptacji ryzyka tego warunku nie spełnia.

Pozew WIBOR

Składając pozew WIBOR należy przeanalizować sytuację danego kredytobiorcy. Możliwych jest bowiem kilka żądań wobec banku. Pierwszym z rozwiązań jest unieważnienie umowy kredytowej. Wówczas traktuje się taką umową jakby nigdy nie została zawarta, a strony zwracają sobie wzajemnie to co wobec siebie na jej podstawie świadczyli. Innym rozwiązaniem jest utrzymanie w mocy umowy kredytowej, przy jednoczesnym usunięciu z niej wskaźnika WIBOR. Wówczas oprocentowanie kredytu będzie wyznaczać jedynie stała marża banku, która określona jest w umowie kredytu. Spowoduje to znaczący spadek raty kredytowej. Skonstruowanie pozwu dotyczącego zaskarżenia WIBOR wymaga dobrej znajomości przepisów prawa, ale także i zasad ekonomii. Warto swoją sprawę powierzyć kancelarii WIBOR, która specjalizuje się właśnie w tego typu sprawach.

Szanse zaskarżenie WIBOR

Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, że „za sprzeczne z naturą umowy gospodarczej należy uznać pozostawienie w ręku jednej tylko strony możliwości dowolnej zmiany jej warunków”. W sprawach dotyczących wskaźnika WIBOR taka sytuacja właśnie ma miejsce, bowiem bank może mieć wpływ na wysokość tego wskaźnika, a w konsekwencji na wysokość rat, na co kredytobiorca nie ma żadnego wpływu. Wskazać należy, że częściowo orzecznictwo wypracowane na gruncie umów kredytów frankowych (które obecnie masowo są uznawane za nieważne) jest użyteczne także w sprawach WIBOR. Przede wszystkim, aby określić jak duże są szanse na wygraną sprawy WIBOR należy w pierwszym kroku dokonać szczegółowej analizy umowy kredytu. Bezpłatną analizę umowy kredytu, jak też udzielenie informacji co do możliwości usunięcia WIBOR z umowy oferuje kancelaria LexWIBOR.

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza