Ogłoszono wyniki egzaminów ósmoklasisty

Podano wyniki egzaminu ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała zbiorcze dane dotyczące uczniów, którzy przystąpili do testów w wersji standardowej w pierwszym terminie.

Absolwenci szkół podstawowych swoje indywidualne wyniki mogą sprawdzić  poniedziałek poprzez specjalną aplikację ZIU.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty w skali kraju. Z języka polskiego zdający uzyskali średnio 66 procent możliwych do zdobycia punktów, z matematyki 53 procent, a z najczęściej wybieranego języka - angielskiego 66 procent.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza