Za wodę i ścieki po nowemu w gminie


W związku z wygaśnięciem umowy z Przedsiębiorstwem Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie  na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stare Czarnowo, od 1 czerwca 2023 r. powyższe usługi świadczy samodzielnie Gmina Stare Czarnowo.

Wszyscy wiemy, że w całej Polsce sytuacja w gospodarce wodno-kanalizacyjnej jest niezwykle trudna. Kiedy w 2018 r. PUWiS uzyskało zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2021, prognozowana inflacja wynosiła 3 proc. (inflacja skumulowana od grudnia 2020 r. do maja 2023 r. wyniosła ponad 34 proc.), nie było wojny na Ukrainie, ceny energii elektrycznej i gazu były w miarę stabilne. Wszystko zmieniło się w ubiegłym roku.

PUWiS od 2021 r. pięciokrotnie składało do organu regulacyjnego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - wnioski o korektę taryfy. I jak wiele innych w kraju spółek otrzymała za każdym razem odmowę.

Sytuacja ta spowodowała rezygnację zarządu PUWiS ze świadczenia usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Czarnowo z przyczyn ekonomicznych tj. braku rentowności. Wpływ na to ma zmiana warunków ekonomicznych w postaci wzrostu opłat za energię elektryczną, gaz i zagospodarowanie osadów ściekowych, a także wyższe minimalne wynagrodzenie, podatki i stopy procentowe.

Gmina Stare Czarnowo przygotowując się do złożenia wniosku o zatwierdzenie cen i stawek za wodę i ścieki, wzięła pod uwagę czynniki makroekonomiczne oraz stan urządzeń i zwiększone obowiązki związane eksploatacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Staraliśmy się przy tym, żeby nowe stawki za wodę i ścieki nie obciążały nadmiernie budżetów domowych mieszkańców.

Nowe ceny i stawki za wodę i ścieki pokrywają głównie skumulowaną inflację za okres od grudnia 2020 r. do maja 2023 r. Przy tym część kosztów Gmina Stare Czarnowo pokryje z własnego budżetu, dzięki czemu mieszkańcy nie odczują bezpośrednio aż tak znacznego zwiększenia opłat za wodę i ścieki.

Ceny i stawki nie zawierają zysku, bo Gmina Stare Czarnowo jako jednostka samorządu terytorialnego nie pobiera marży za świadczone usługi.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza