Naruszenie przestrzeni powietrznej w kraju. Jakie są procedury w takiej sytuacji?


We wtorek 1 sierpnia  białoruskie śmigłowce wleciały w polską przestrzeń powietrzną. W mediach rozgorzała dyskusja na temat tego, jak w takiej sytuacji powinny zachować się polskie służby.

Naruszenie  przestrzeni powietrznej

Przepis mówi, że w sytuacji, gdy maszyna taka wykonuje lot w polskiej przestrzeni powietrznej, organ zarządzania ruchem lotniczym może wezwać taki statek powietrzny do:
  • opuszczenia przestrzeni powietrznej RP
  • zmiany kierunku lub wysokości lotu
  • lądowania na wskazanym lotnisku
  • wykonania innych poleceń, które mają na celu zakończenie naruszania przestrzeni powietrznej

Przechwycenie obcego statku powietrznego?

Przechwycenie polega na identyfikacji statku powietrznego, nawiązaniu z nim łączności radiowej i kontaktu wzrokowego oraz naprowadzeniu go na właściwy kierunek lub wysokość lotu albo wymuszeniu lądowania na wskazanym lotnisku”


Kiedy można zestrzelić wrogi obiekt?
  • gdy statek prowadzi agresywne działania przeciwko celom położonym na terytorium Polski
  • gdy na jego pokładzie nie ma żadnych osób
  • gdy jest używany do przeprowadzenia ataku terrorystycznego

Wymuszone lądowanie obcego statku powietrznego

Jeśli maszyna wyląduje na międzynarodowym lotnisku na terytorium Polski, zarówno statek powietrzny, jak i jego załoga, ładunek oraz pasażerowie i bagaże zostają przekazane Straży Granicznej.


Źródło: PAP, fot: TATYANA ZENKOVICH

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza