Nauczyciele mianowani złożyli uroczyste ślubowanie [foto]


Pięcioro nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat złożyło uroczyste złożenie ślubowanie oraz oraz otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Brygida Ciesiul nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych oraz nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie. 
Monika Meroń, nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie. 

Anna Andrzejewska, nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające kreatywność, przysposobienie do pracy oraz zajęcia rewalidacyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

Andrzej Krywalewicz wychowawca grupy wychowawczej, nauczyciel historii oraz historii i teraźniejszości w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. 

Wojciech Kurcewicz, nauczyciel języka w I Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie.

fot. Powiat Gryfiński
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza