Stowarzyszenie Aktywna Integracja Rurzyca zaprasza na Międzynarodową Konferencje w Chojnie


Stowarzyszenie Aktywna Integracja Rurzyca wraz z międzynarodową grupą ekspertów zaprasza na konferencję projektową na temat Green Cities.


Zapraszamy Państwa na konferencję pt. Zintegrowane podejście do wdrażania zielonej gospodarki na obszarach miejskich i wiejskich, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Aktywna Integracja Rurzyca przy wsparciu Sołectwa Garnowo.

Wydarzenie jest częścią spotkania projektu Sharing sustainable solutions for green approaches in urban environments SSSGAUE w ramach programu CERV-2022-CITIZENS-TOWN, numer projektu 101089457, finansowanego z funduszy europejskich programu CERV.

Celem projektu, w którym oprócz Stowarzyszenia Aktywna Integracja Rurzyca partnerami są stowarzyszenia i gminy z Malty, Chorwacji, Bułgarii, Estonii, Włoch, Niemiec, Rumunii i Hiszpanii, jest identyfikacja oraz dzielenie się dobrymi praktykami wdrażania zielonej gospodarki na terenach wiejskich i miejskich gmin partnerskich.

Konferencja odbędzie się w Centrum Kultury w Chojnie w poniedziałek 14 sierpnia o godz. 10.00. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza