Co to jest PIT-36


PIT-36 to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych formularzy podatkowych. Kto ma obowiązek jego złożenia? W jakim terminie należy to uczynić? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Co to jest PIT-36?

PIT-36 to jak wspomniano we wstępie jeden z najpopularniejszych formularzy podatkowych. Stanowi on zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej. Oznacza to, że nie składają go osoby, które wybrały opodatkowanie podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, czy kartą podatkową.

Kto składa PIT-36?

PIT-36 to zeznanie podatkowe, które składają osoby osiągające przychody opodatkowane według skali podatkowej. W praktyce z formularza tego zobowiązane są korzystać osoby, które:
prowadzą działalność gospodarczą;
  • doliczają straty z lat ubiegłych;
  • doliczają przychody małoletnich do własnych przychodów;
  • odliczają w składanej deklaracji podatek minimalny (od posiadanych środków trwałych).

Obowiązujące przepisy prawa podatkowego stanowią, że PIT-36 to formularz, z którego korzystają przede wszystkim osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (12 lub 32%). Poza tym składają go również osoby:
  • prowadzące najem opodatkowany na zasadach ogólnych, czyli podatnicy, którzy nie wybrali ryczałtu ewidencjonowanego;
  • zarabiające za granicą;
  • wykazujące zryczałtowany podatek dochodowy (np. od wygranych w grach losowych, dodatkowych wynagrodzeń dla emerytów od zakładów pracy), jeżeli nie został on pobrany przez płatnika;
  • prowadzący działalność niezarejestrowaną, w przypadku której limit przychodów to połowa kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Jak rozliczyć PIT-36?

Mając świadomość, że PIT-36 to formularz podatkowy, który dotyczy naprawdę szerokiego grona podatników warto wiedzieć również to, w jaki sposób go rozliczyć. Otóż, można to zrobić na dwa sposoby, a mianowicie wypełniając samodzielnie papierowe zeznanie bądź korzystać z odpowiedniego programu komputerowego. Ten drugi sposób jest znacznie szybszy i łatwiejszy, a program można znaleźć pod hasłem: pit 36 - podatnik.info. Korzystając z niego PIT-36 w prawidłowy sposób mogą bowiem rozliczyć nawet te osoby, które na co dzień nie zajmują się podatkami, a co za tym idzie nie są w stanie ręcznie rozliczyć swojego podatku. Oprogramowanie jest jednak intuicyjne i prowadzić podatnika krok po kroku, co sprawia, że wypełnienie zeznania staje się naprawdę proste.
Do kiedy należy złożyć PIT-36?

PIT-36 to formularz, który jest składany w tym samym terminie, co m.in. PIT-37, czyli zeznanie podatkowe obowiązujące osoby zatrudnione na etacie. W praktyce 2024 roku ostateczny termin na złożenie PIT-36 będzie przypadał w dniu 30 kwietnia.

Podsumowując należy stwierdzić, że PIT-36 to formularz, który dotyczy naprawdę szerokiego grona podatników, co przekłada się na jego popularność. Istotne jest zatem nie tylko to, by rozliczyć go w prawidłowy sposób, ale również złożyć w odpowiednim terminie.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza