Utrudnienia dla kierowców potrwają dłużej w gminie Moryń


Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie informuje, że do dnia 12 września  zostaje przedłużony termin zakończenia prac budowlanych na drodze wojewódzkiej w Moryniu.

Prace polegają na budowie ronda w obrębie rozlewiska rzeki Słubi wraz z wymianą przepustu w ulicy Dworcowej w Moryniu (przy młynie). W związku z czym nie będzie możliwy wjazd do Morynia od strony Starego Objezierza i Przyjezierza.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza