Zmiana miejsca głosowania – kiedy i w jaki sposób można złożyć deklarację?


Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe odbędą się 15 października 2023 roku. Może się zdarzyć, że chcesz głosować w gminie, w której przebywasz, a nie w tej, w której masz zameldowanie na pobyt stały.  Co wtedy należy zrobić? 

Wyjazdy i delegacje są jednymi z przypadków, kiedy zmiana miejsca głosowania jest jedynym rozwiązaniem dla obywatela, który chce uczestniczyć w wyborach. Z problemem głosowania w gminie, w której dana osoba przebywa, mają do czynienia chociażby studenci. Jak go rozwiązać? Wystarczy złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Warunki umożliwiające zmianę lokalu wyborczego

Każdy, kto w dniu głosowania będzie przebywać na terenie gminy innej niż gmina właściwa względem miejsca zameldowania lub stałego zamieszkania, może dokonać zmiany lokalu wyborczego, z jakiego chce skorzystać w czasie wyborów. W dniu głosowania taka osoba musi mieć ukończone 18 lat i czynne prawo wyborcze. Takiego prawa nie mają osoby nieletnie, ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw wyborczych przez sąd lub Trybunał Stanu.
 
Jak i kiedy złożyć deklarację zmiany miejsca głosowania?

W celu zmiany miejsca głosowania trzeba złożyć odpowiedni wniosek – przez internet lub w urzędzie. Jeśli wybierasz zmianę online, przygotuj:login i hasło do swojego profilu zaufanego,
telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany, np. e-dowód.

Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania kliknij przycisk "Złóż wniosek", zaloguj się swoim profilem zaufanym, a następnie podaj adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów. Sprawdź na koniec wniosek i podpisz go elektronicznie. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku na swoją skrzynkę ePUAP.

Dokumenty potrzebne do złożenia deklaracji

W przypadku składania wniosku o zmianę miejsca głosowania w wyborach w formie papierowej, w urzędzie, musisz przygotować następujące dokumenty:

  • dokument tożsamości – dowód osobisty, e-dowód lub paszport;
  • papierowy wniosek o zmianę miejsca głosowania, w którym wpisujesz swoje nazwisko, imię (lub imiona), obywatelstwo, numer PESEL i adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów.
Po złożeniu wniosku w urzędzie, od ręki dostaniesz zaświadczenie o zmianie miejsca głosowania.

Jak głosować za granicą?

Osoby, które 15 października  będą przebywać poza granicami Polski, mogą dopisać się do spisu wyborców za granicą w miejscu pobytu w dniu wyborów lub mogą głosować na podstawie zaświadczenie o prawie do głosowania.

  • 28 września upływa termin powołania przez konsula obwodowych komisji wyborczych;
  • 10 października upływa termin przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców oraz wniosków o zmianę obwodu głosowania.
  • do 12 października można złożyć do konsula wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  • 15 października odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się między godz. 7.00 a 21.00 czasu miejscowego.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza