Coraz mniej katolików. Są oficjalne dane z Narodowego Spisu Powszechnego.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane z Narodowego Spisu Powszechnego dotyczące  między innymi przynależności do wyznania religijnego.

Wynika z nich, że od ostatniego spisu, który przeprowadzono w 2011 roku, aż o 16 punktów procentowych (czyli około 6,6 mln osób) spadła liczba zadeklarowanych katolików. Wzrósł za to wskaźnik osób, które odmówiły odpowiedzi na pytanie o swoje wyznanie.

28 września zostały opublikowane ostateczne dane Narodowego Spisu Powszechnego 2021 w zakresie przynależności do wyznania religijnego.  Według danych GUS przynależność do Kościoła Rzymskokatolickiego, na całym Pomorzu Zachodnim, wyznało 1 069 457 mieszkańców, czyli 64,51%. Dla porównania, przed dziesięcioma laty było to 1 441 555 osób, czyli niemal 84% ogółu mieszkańców całego regionu.

W danych ogólnopolskich od przedostatniego spisu powszechnego (2011) liczba katolików zmniejszyła się o blisko 7 milionów osób.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza