Eksplozja w rafinerii przy granicy. Wiele ofiar śmiertelnych i rannych. Ćwiczenia służb ratunkowych.


Na terenie PCK Rafinerii Schwedt  doszło do wybuchu  wyciekła łatwopalna ciecz, która zapaliła się i eksplodowała. Eksplozja była tak potężna, że ​​doszło do wielu rannych i śmiertelnych...

We czwartek 5 października odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych zadaniem było Oprócz gaszenia pożaru zadaniem ratowników jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ewakuacja rannych i ratowanie osób zmarłych. Powinni także ustalić przyczynę eksplozji.

Ćwiczenia na terenie PCK w Schwedt mają  przygotować policję i straż pożarną na wypadek sytuacji awaryjnej.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza