Elektrownia Dolna Odra wsparła realizację projektu badawczego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego


PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE kontynuuje współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. W ramach współpracy zrealizowany zostanie projekt pn. Rozwój badawczo-dydaktycznej linii technologicznej do produkcji peletu z surowców roślinnych.

Efektem realizacji projektu będzie przygotowanie instalacji do celów badawczo-dydaktycznych w zakresie wytwarzania biopaliwa stałego w postaci peletu z różnych gatunków i odmian roślin energetycznych oraz substratów pochodzących z odpadów leśnych, komunalnych i przemysłu drzewnego.

 Pozwoli to na prowadzenie prac badawczych w kierunku wykorzystania mieszanek biomasy pochodzącej z różnych źródeł w celu opracowania nowych rodzajów biopaliw stałych.

Realizowany przez ZUT projekt może docelowo okazać się cenny dla Elektrowni Dolna Odra ze względu na fakt, że elektrownia współspala obecnie biomasę
z węglem kamiennym do produkcji energii elektrycznej i ciepła, a nowy rodzaj paliwa w postaci peletu mógłby stanowić alternatywę do wykorzystywanych obecnie rodzajów biomasy.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny jest jedną z wielu uczelni, z którymi spółka PGE GiEK współpracuje na polu naukowo-technicznym.

Celem współpracy, która swoim zakresem obejmuje obszar energetyki, ciepłownictwa, ochrony środowiska, ekonomii, rachunkowości, organizacji, zarządzania oraz prawa, jest wykorzystanie przez PGE GiEK potencjału naukowego i bazy badawczej Uczelni przy jednoczesnym wsparciu działalności naukowej i dydaktycznej realizowanej przez Uczelnię.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza