Gmina wspiera młodzież
Trzem młodym i zdolnym uczniom z gminy Stare Czarnowo przyznano w 2023 roku stypendia wójta. Granty mają pomóc im w dalszej realizacji pasji i rozwoju talentu. Jedno wyróżnienie wójt Marzena Grzywińska wręczyła w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

Tym razem wyróżnienie trafiło do Pawła Rabendy ze Starego Czarnowa. Stypendysta jest członkiem klubu karate LZS ANTAI oraz członkiem Polskiego Związku Karate. Osiągnął w roku szkolnym 2022/2023 wysokie wyniki sportowe m.in. zdobył trzecie miejsce w I Ogólnopolskim Turnieju Karate „ANTAY CUP 2023”.

Przyznane przez Gminę Stare Czarnowo stypendia są formą pomocy dla szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej, która odnosi sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki lub sportu. O granty mogli ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych, konkursów, festiwali artystycznych, zawodów sportowych, którzy chcą rozwijać umiejętności i podnosić swoje kwalifikacje, a równocześnie charakteryzują się nienaganną postawą w swoim środowisku.

Pierwsze nagrody, 23 czerwca br. podczas zakończenia roku szkolnego 2022/2023, odebrali Patrycja Dabińska i Szymon Matczak.

Oto stypendyści Gminy Stare Czarnowo w 2023 roku:

Patrycja Dabińska zdobyła tytuł finalistki konkursu języka polskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. Średnia ocen uzyskana przez uczennicę to 5,17 na koniec roku szkolnego.

Kolejne stypendium odebrał Szymon Matczak, uczeń Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie. W roku szkolnym 2022/2023 uzyskał tytuł laureata w konkursie historycznym organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza