Kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów? Jak przebiega liczenie głosów?


Trwa liczenie głosów oddanych w wyborach parlamentarnych 2023. Proces liczenia głosów i ustalania rezultatów jest skomplikowany. Oficjalne wyniki powinniśmy poznać w poniedziałek lub wtorek. 

Proces liczenia reguluje kodeks wyborczy, a konkretnie artykuł 228. Według niego obwodowa komisja wyborcza opracowuje liczbę:
  • wyborców uprawnionych do głosowania;
  • wyborców, którym wydano karty do głosowania;
  • wyborców, którzy głosowali przez pełnomocnika;
  • kart wrzuconych do urny (z podziałem na karty ważne i nieważne);
  • głosów nieważnych (z podaniem przyczyny);
  • głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów;
  • głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów;
  • głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tych list.

Następnie na podstawie zebranych obliczeń przygotowywany jest protokół głosowania w danym obwodzie. Dokument otrzymuje okręgowa komisja wyborcza. Tam sprawdzana jest prawidłowość opracowanych wyników. W przypadku wykrytych niezgodności lub niepewności, komisja ta zleca ponowne przeliczenie głosów.

Dzięki protokołowi głosowania okręgowa komisja wyborcza ustala wyniki z podziałem na poszczególne listy kandydatów. Sporządzany jest kolejny protokół, tym razem efektów głosowania w swoim okręgu. Dokument zostaje wydany w dwóch egzemplarzach i podpisany. Nadana zostaje również pieczęć komisji.

Protokoły ze wszystkich okręgów trafiają do Państwowej Komisji Wyborczej. Komisja ta ustala, czy wcześniej przeliczone wyniki są prawidłowe. W razie potrzeby może zlecić ponowne przeliczenie głosów.
- Cały czas liczymy na to, że we wtorek uda się podać oficjalne wyniki wyborów. Póki co protokoły spływają szybko", ale system pokazuje dużo tzw. ostrzeżeń, czyli punktów, które trzeba wyjaśnić - poinformowała Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Źródło/ fot.PKW
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza