Koncert "Między niebem a ziemią. Psalmy i pieśni epoki renesansu i baroku" w Krzymowie [foto]W piątek 6  października w kościele św. Józefa w Krzymowie odbył się koncert pt. "Między niebem a ziemią. Psalmy i pieśni epoki renesansu i baroku". Wykonawcami był związany z naszym wieloletnim partnerem FAMD.pl zespół Szczecin Vocal Project, a towarzyszyła mu świetna klawesynistka Urszula Stawicka.

W trakcie koncertu można było usłyszeć szereg utworów religijnych z okresu głownie polskiego renesansu i baroku.

Po koncercie dr Paweł Migdalski zapoznał zebranych z historią wpływu wprowadzenia chrześcijaństwa na powstanie i życie średniowiecznej wsi na przykładzie Krzymowa, ujmując w niej szereg nowych ustaleń wynikłych podczas realizacji projektu „Chrzest Pomorza w dziejach Polski i Europy. Jubileusz 900-lecia”.

Wydarzenie było zorganizowane w ramach projektu "Wielki Jubileusz (I)", dofinansowanego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz gminę Chojna, we współpracy z FAMD.pl.
Partnerem merytorycznym wydarzenia była Pracownia interdyscyplinarnych badań nad chrztem Pomorza i jego dziedzicem historyczno-kulturowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, realizująca projekt „Chrzest Pomorza w dziejach Polski i Europy. Jubileusz 900-lecia”.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza