Laureatki Maja Szewczyk i Weronika Wieczorek stypendystkami Urzędu Marszałkowskiego.


Maja Szewczyk i Weronika Wieczorek otrzymały stypendium „Janko Muzykant 2023 -2024” z programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

Uzdolnione dziewczynki są wielokrotnymi laureatkami w międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach wokalnych, najbardziej aktywnymi moryńskimi wokalistkami i solistkami Moryńskiej Orkiestry. Wśród moryńskich laureatów muzycznych są również Giannis Podgórny i Agata Kwiecień.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza