Magdalena Pieczyńska: Jestem niepoprawną idealistką – wierzę, że wszystko zaczyna się od ludzi, a razem możemy osiągnąć więcej.


Magdalena Pieczyńska, gryfinianka, urzędniczka samorządowa, specjalistka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaangażowana w liczne inicjatywy z udziałem i na rzecz ngo, pełnomocniczka Kongresu Kobiet. Magister ekonomii, trenerka, doradczyni w zakresie wdrażania modelowych rozwiązań na linii samorząd – organizacje pozarządowe. Wolontariuszka. Społeczniczka. Zwolenniczka większego udziału kobiet w życiu społecznym i politycznym.

Znalazła się w gronie ogólnopolskich ekspertów i ekspertek FIO oraz w grupie roboczej pracującej nad zmianami w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest zapraszana jako specjalistka do udziału w wielu ogólnopolskich forach, konwentach i zespołach problemowych.

Zapytaliśmy się mieszkanki Gryfina dlaczego kandyduje w wyborach do Sejmu?

Kandyduję, bo… nigdy nie potrafiłam usiedzieć w miejscu. Od najmłodszych lat czułam silną potrzebę przynależności obywatelskiej, podejmowania inicjatyw i działań na rzecz drugiego człowieka. Aktywność społeczna jest dla mnie jak tlen. To moje życie i największa pasja, którą realizuję także w sferze zawodowej. Od blisko 20 lat pracuję w administracji publicznej (gmina, powiat, województwo), wdrażając optymalne rozwiązania na linii samorząd – organizacje pozarządowe. Wspieram je na każdym etapie funkcjonowania, z satysfakcją obserwując ich sukcesy. Ponadto koordynuję działania związane z profilaktyką zdrowia psychicznego, przeciwdziałaniem przemocy domowej czy profilaktyką uzależnień. Dzięki zaufaniu mieszkanek i mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino pełnię także funkcję radnej. Będąc posłanką zamierzam godnie reprezentować nasz region i działać w kierunku jego rozwoju. Kandydując w wyborach parlamentarnych pozostanę wierna istotnym dla mnie wartościom. Szczególnie bliskie są mi działania związane z równością płci, udziałem kobiet w życiu publicznym, polityką antyprzemocową oraz implementacją programów na rzecz wsparcia psychologicznego dla osób doświadczonych dyskryminacją. Jestem silną kobietą i tego samego pragnę dla innych kobiet. Zasługujemy na szacunek i równe traktowanie w każdej sferze życia. Priorytetowe w działaniach są dla mnie także takie aspekty jak infrastruktura drogowa, przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, edukacja dzieci i młodzieży oraz działania proekologiczne.

W działaniu kieruję się słowami, iż droga do sukcesu jest ciągle w budowie. Nigdy się nie poddaję. Kocham zwierzęta, mam – suczkę Abi i kotkę Tekilę. Lubię ludzi. Uwielbiam podróże. Ogród to moja pasja.

Jestem niepoprawną idealistką – wierzę, że wszystko zaczyna się od ludzi, a razem możemy osiągnąć więcej.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza