Most Siekierki - Neurüdnitz - rozwój produktu turystyki transgranicznej

Most Siekierki-Neurüdnitz oraz jego najbliższa okolica jest odwiedzana przez turystów stosunkowo często, choć najczęściej są to osoby z województwa zachodniopomorskiego. Niemniej jednak osoby te przyjeżdżają w tę okolicę więcej niż raz, co dowodzi atrakcyjności turystycznej regionu. 

Sposób dotarcia na miejsce jest bardzo zróżnicowany. Najczęściej wybierany jest jednak samochód osobowy lub własny rower. Rzadziej wybiera się natomiast transport publiczny czy dojście w ten region na nogach. Jest to bowiem trudniejsze i nie dla każdego dostępne. Zdecydowanie wygodniej jest przemieszczać się po okolicy rowerem. Na co też decyduje się większość osób (nawet jeśli na miejsce dotrą samochodem, to po samym moście i po jego okolicy, przemieszczają się na rowerach. 

Choć sam most Siekierki-Neurüdnitz jest najpopularniejszym miejscem wybieranym przez turystów, to chętnie odwiedzają oni również okoliczne miejscowości. Zwykle odwiedza się przy okazji Cedynię, Moryń i Mieszkowice. Co ciekawe rzadziej dojeżdża się do takich miast jak Hohenwutzen, Wriezen czy Odeberg. Może to wynikać z przekonania, że strona niemiecka jest przygotowana zdecydowanie gorzej na turystów, przez co komfort wycieczki jest mniejszy. Strona polska wydaje się bardziej atrakcyjna – również pod względem infrastruktury. 

Większość osób w rejon mostu trafiła za rekomendacjami znajomych. Jednak coraz więcej osób czerpie informacje na temat mostu z porad i informacji w Internecie, a także z artykułów prasowych czy materiałów radiowych i telewizyjnych oraz z ulotek czy map ze szlakami rowerowymi. Tak więc informacji na temat samego regionu, można znaleźć coraz więcej i skutecznie docierają one do coraz większej liczby osób. 

Czynniki, które wpływają na rozwój turystyki rowerowej na południu powiatu Gryfińskiego to świeże powietrze, ciekawe krajobrazy i wyjątkowe walory przyrodnicze. Natomiast do aspektów, które mogą zniechęcać do odwiedzenia tego rejonu to długi i skomplikowany dojazd  z miejsca zamieszkania i brak wystarczająco rozbudowanej bazy noclegowej  i gastronomicznej. Z kolei elementami, które wymagają zmian to rozbudowanie infrastruktury, w tym przede wszystkim: zbudowanie toalet, rozbudowanie bazy gastronomicznej, postawienie ławek i koszy na śmieci. Ważne jest także, aby zadbać o dostęp do wody pitnej na trasie (czy to w formie sklepów, automatów lub kranów z wodą). 

Wycieczki rowerowe to aktywność, którą najczęściej podejmuje się w sezonie wiosenno-letnim. Jednak najbardziej popularne są miesiące takie jak lipiec, czerwiec oraz sierpień. Najrzadziej natomiast wymienia się okres zimowy, w tym w szczególności takie miesiące jak styczeń i luty. Większość osób korzysta z oznakowanych szlaków turystycznych, choć nadal są osoby które chętniej jeżdżą po miejscach nieoznaczonych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy wyników, zidentyfikowano szereg możliwości interwencji, mających na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej mostu Siekierki-Neurüdnitz oraz jego najbliższej okolicy. W pierwszej kolejności, zaleca się rozbudowę infrastruktury, co obejmuje instalację toalet publicznych, rozwój bazy gastronomicznej oraz umieszczanie ławek, koszy na śmieci i punktów z wodą pitną wzdłuż tras. Dodatkowo, sugeruje się poprawę dostępności regionu przez rozwój komunikacji publicznej, optymalizację oznakowania oraz budowę nowych parkingów. W celu zwiększenia rozpoznawalności regionu, proponuje się intensywną kampanię promocyjną, wykorzystującą różnorodne kanały medialne, a także organizację imprez i festiwali. Należy również rozważyć rozbudowę bazy noclegowej oraz nawiązanie współpracy z niemieckimi miastami po drugiej stronie mostu, aby zintegrować ofertę turystyczną. Zaleca się także aktywizację turystyki zimowej poprzez rozwijanie oferty sezonowej oraz promocję regionu jako miejsca do uprawiania sportów zimowych. 

W obszarze edukacji i informacji, proponuje się umieszczanie tablic edukacyjnych oraz organizowanie wycieczek i warsztatów. Wreszcie, zwraca się uwagę na konieczność dbania o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego, promując jednocześnie formy ekoturystyki. Realizacja powyższych działań może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej analizowanego obszaru oraz zaspokojenia oczekiwań odwiedzających.

Most Siekierki-Neurüdnitz stanowi ważny element w rozwijającej się turystyce transgranicznej i oferuje wiele możliwości dla dalszego rozwoju i promocji regionu. Niemniej jednak, aby w pełni wykorzystać jego potencjał, niezbędne są dalsze inwestycje i strategiczne planowanie.

Przeprowadzone badania dostarczyły cennych informacji na temat atrakcyjności turystycznej Mostu Siekierki-Neurüdnitz i jego wpływu na rozwój turystyki transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim. Wyniki pokazują, że most i jego okolice są atrakcyjne głównie dla mieszkańców województwa Zachodniopomorskiego, ale również dla turystów z innych regionów, co świadczy o potencjale turystycznym tego miejsca.

Elementy, których brakuje na moście Siekierki-Neurüdnitz

Częstotliwość odwiedzania mostu Siekierki-Neurüdnitz


Forma dojazdu z miejsca zamieszkania do mostu Siekierki-Neurüdnitz


Miejscowości znajdujące się w okolicy mostu, które odwiedzono przy okazji


Sposób zwiedzania rejonu mostu 


Motywacja dla osób odwiedzających most na rowerze do wyjazdu w tym regionie


Miesiące, w których odwiedzono most na rowerze (łącznie podczas wszystkich wyjazdów)


Czynniki sprzyjające turystyce rowerowej w rejonie mostu


Elementy zniechęcające do turystyki rowerowej w rejonie


Korzystanie z oznakowanych szlaków rowerowych w rejonie mostu

Katarzyna Kupczyk

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza