Nagrodzono nauczycieli i dyrektorów z powiatowych szkół


Dzień Edukacji Narodowej obchodzony w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, to szczególne święto oświaty i szkolnictwa, nauczycieli, wychowawców i pedagogów.

Z tej okazji, 12 października, Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wraz z wicestarostą Ewą Dudar i członkami Zarządu Powiatu Jerzym Milerem, Henrykiem Kaczmarem i Jerzym Zgodą wręczyli dyrektorom oraz nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński NAGRODY STAROSTY za szczególne osiągnięcia w kształceniu i wychowaniu młodzieży oraz zaangażowanie i trud w codziennej pracy.

Nagrodzeni dyrektorzy i nauczyciele:
 • Adriana Salamończyk, dyrektor ZSP w Chojnie
 • Edyta Daszkiewicz, ZSP w Chojnie, nauczyciel geografii
 • Agnieszka Pawlaczyk, ZSP w Chojnie, nauczyciel biologii i elementów kryminalistyki
 • Maciej Puzik, dyrektor ZSP w Gryfinie
 • Hanna Cembik, wicedyrektor ZSP w Gryfinie, nauczyciel wf i bhp
 • Elżbieta Dworzańska, ZSP w Gryfinie, nauczyciel biologii
 • Sławomir Głuszak, dyrektor I LO w Gryfinie
 • Małgorzata Król, I LO w Gryfinie, nauczyciel biologii
 • Elżbieta Dawidowicz, dyrektor ZSS w Nowym Czarnowie
 • Jerzy Surdacki, wicedyrektor ZSS w Nowym Czarnowie, nauczyciel techniki, informatyki i zajęć terapeutycznych
 • Edward Piotrowski, dyrektor SOSW w Chojnie
 • Małgorzata Wiercimaga-Ożarowska, nauczyciel zajęć rozwijających komunikację i kreatywność
 • Aneta Krajniak, dyrektor PPP w Gryfinie
 • Jadwiga Sapak, PPP w Gryfinie, filia w Chojnie, logopeda
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza