Nowy wóz strażacki dla OSP Stare Czarnowo

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Czarnowie wzbogacili się o nowy wóz strażacki. W tym roku dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dotacji Gminy Stare Czarnowo, OSP Stare Czarnowo zakupiło średni samochód ratowniczo-gaśniczy.


Całkowity koszt zakupu wozu strażackiego to ponad 1,1 mln zł. Dofinansowanie pojazdu odbyło się przy wsparciu samorządu Gminy Stare Czarnowo w kwocie 250 tys. zł oraz funduszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jest to już drugi wóz strażacki, który w ostatnim czasie trafił do druhów z naszej gminy. W 2022 roku OSP Kołbacz otrzymało dotacje z MSWiA oraz Gminy Stare Czarnowo, dzięki czemu zakupiło średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza