Oddala się groźba strajku kolei w województwie


Nie będzie paraliżu kolei w naszym regonie. Doszło do porozumienia pomiędzy związkowcami a urzędem wojewódzkim w Szczecinie. 

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno Strajkowy poinformował, że Urząd Marszałkowski zdecydował się sfinansować podwyżki dla pracowników.

Decyzja o odwołaniu strajku zaplanowanego na 10 października zapadnie dopiero po podpisaniu porozumienia z Zarządem spółki Polregio. Związkowcy  wynegocjowali 800 złotych podwyżki.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza