Sensacja przyrodnicza na międzyodrzu. Sfotografowano spacerującego łosia.


W środę 25 października około godziny 14:30 sfotografowano łosia Alces alces przechodzącego przez drogę przebiegającą przez Międzyodrze między Gryfinem a Mescherin. Jest to pierwsze udokumentowane stwierdzenie tego majestatycznego ssaka na tym obszarze od około 40 lat. Na początku lat 80. XX wieku kilka razy odnotowano tu migrujące łosie.

Łoś europejski jest największą żyjącą w Polsce zwierzyną łowną. Rzadki i objęty całorocznym okresem ochronnym.

Łoś zasiedla leśne i zakrzewione tereny podmokłe, bagna, mokradła, torfowiska, trzęsawiska, tereny zalewowe, nad jeziorami i rzekami. Przed nadejściem zimy przenosi się na wyżej położone tereny, do lasów iglastych. Samiec (byk) osiąga 540–740 kg masy ciała, a wysokość od 1,5 m do ponad 2 m (A. alces gigas). Największy zanotowany osobnik, znaleziony w 1897 roku mierzył 2,34 m, ważył 825 kg, jego poroże miało rozpiętość 199 cm. Samica (łosza, klępa) jest niższa i lżejsza, osiąga masę około 400 kg.

Źródło/fot.: Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza