Coraz mniej Barszczu Sosnowskiego


Na terenie gminy Stare Czarnowo, od czerwca do września, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzone były prace związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego.

Ta kłopotliwa roślina pochodząca z rejonu Kaukazu, stanowiąca zagrożenie dla ludzi jest niezwykle trudna do zwalczenia, powoduje degradację środowiska przyrodniczego i i ogranicza dostępność terenu.

Od kilku lat Gmina Stare Czarnowo prowadzi prace związane z likwidacją tej rośliny. W roku bieżącym prace zostały przeprowadzone na łącznym obszarze 2 ha, w obrębach Kołbacz i Stare Czarnowo.  Pomimo tego że teren występowania rośliny jest trudnodostępny i zakrzaczony, wszystkie zabiegi wykonane zostały rzetelnie i skutkowały widocznym spadkiem populacji barszczu Sosnowskiego.

Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Całkowita wartość umowy dotyczącej wykonania ww. zadania wynosiła 7 776,00 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW 5 832,00 zł.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza