III rajd Nordic Walking „Idę dla Niepodległej” w Rurce [foto]


Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Rurce oraz Stowarzyszenia „Lago” już po raz trzeci odbył się rajd Nordic Walking pod hasłem „Idę dla Niepodległej”. 

Rajd miał na celu zmobilizowanie społeczności lokalnej do aktywności fizycznej połączonej z piknikiem rodzinnym, wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy strój patriotyczny, który okazał się dobrą okazją do zaprezentowania barw biało-czerwonych osób w różnym przedziale wiekowym. Frekwencja na rajdzie jak zawsze dopisała znakomicie!

Dziękujemy uczestnikom rajdu za udział, wytrwałość, zaangażowanie i pięknie wspólnie spędzony czas . Do zobaczenia na kolejnym rajdzie!

Dziękujemy za pomoc, wsparcie w organizację rajdu: Burmistrz Gminy Chojna Barbarze Raweckiej, Nadleśnictwu Chojna, Leśniczemu Leśnictwa Kamienny Jaz Janowi Sokólskiemu, PUK w Chojnie, mieszkańcom Rurki, Strzelczyna i Kamiennego Jazu, Sołectwu Rurka i Strzelczyn.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rurce Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Leśnego „Lago”

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza