Jak zastrzec swój PESEL?


Istnieje już możliwość zastrzeżenia swojego numeru PESEL. Stanowi to pierwszy krok w realizacji tzw. rejestru zastrzeżeń PESEL, mającego na celu ochronę przed negatywnymi konsekwencjami kradzieży tożsamości, takimi jak na przykład zaciąganie kredytu na podstawie naszych danych.

Drugi etap planowany jest na 1 czerwca przyszłego roku. Wówczas instytucje, takie jak banki, firmy telekomunikacyjne i notariaty, będą zobowiązane do sprawdzania w rejestrze, czy numer PESEL danej osoby został wcześniej zastrzeżony.

Zgodnie z ustawą zastrzec numer PESEL może każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL za pomocą e-usługi, aplikacji mObywatel - będzie usługa "Zastrzeż PESEL" - lub osobiście w urzędzie gminy, w banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na poczcie.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza