Podziękowania za udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Krzysztofa ZielinkiewiczaZ całego serca dziękujemy Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, okazali wsparcie i życzliwość oraz uczestniczyli we Mszy Świętej i ceremonii pogrzebowej

śp. Krzysztofa Zielinkiewicza

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym za wszelką pomoc i wsparcie. Podziękowania kierujemy również dla Zakładu Usług Pogrzebowych "Wojtaś". 

Wyrazy szacunku i wdzięczności oraz podziękowania
za okazane dobro składa 
rodzina. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza