Zaprzysiężenia rządu Morawieckiego

W poniedziałek 27 listopada Andrzej Duda dokona zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego podczas uroczystości, która odbędzie o godz. 16.30 w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego.

Morawiecki otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy misję sformowania rządu w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. – Kształt rządu ekspercko-politycznego, który w poniedziałek przedstawi premier Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z konstytucją, w ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Według medialnych doniesień, szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych zostanie obecna dyrektor generalna resortu Marzena Małek. Dziennik "Rzeczpospolita" przekazał, że do stanowiska minister klimatu i środowiska jest typowana Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, obecnie pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Z kolei z informacji Onetu wynika, że Olga Semeniuk-Patkowska ma zostać nową minister funduszy i polityki regionalnej. Anna Gembicka ma zaś zostać szefową resortu rolnictwa i rozwoju wsi. Ponadto, "Rzeczpospolita" podała, że Michał Woś lub Marcin Warchoł z Suwerennej Polski mogą zastąpić Zbigniewa Ziobro na stanowisku ministra sprawiedliwości.

fot. Kancelaria premeira/ Do rzeczy 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza