Zima w regionie. Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania KryzysowegoW Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Tematem przewodnim była „Ocena stanu gotowości poszczególnych ogniw systemu bezpieczeństwa do minimalizacji uciążliwości zagrożeń powodowanych warunkami zimowymi w sezonie 2023/2024”.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowgo oraz przedstawiciele zaproszonych służb. Posiedzeniu przewodniczył Burmistrz Mieczysław Sawaryn i Wiceburmistrz Paweł Nikitiński.

Po otwarciu i powitaniu uczestników, przystąpiono do omówienia tematów dotyczących
  • odśnieżania dróg;
  • zapewnienia komunikacji zbiorowej i szkolnej;
  • zasad udzielania pomocy na wypadek unieruchomienia pojazdów podczas dużych opadów śniegu;
  • gotowości do działań jednostek OSP;
  • pracy ujęć wody i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków;
  • przygotowania służb do usuwania awarii sieci ciepłowniczych;
  • zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej i gazu;
  • przygotowania jednostek organizacyjnych gminy (szkół, przedszkoli) do usuwania nadmiernych ilości śniegu z dużych powierzchni dachowych;
  • organizacji pomocy osobom poszkodowanych oraz bezdomnym;
  • profilaktyki z zakresu zagrożeń zimowych;


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza