Celem projektu było wzmocnienie funkcjonowania społecznego dziecka - projekt PCPR w Gryfinie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w roku 2023 realizowało projekt pod nazwą "Dzieci - Dzieciom" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Celem projektu było wzmocnienie funkcjonowania społecznego dziecka poprzez budowanie jego zasobów osobistych, jego wsparcie emocjonalne oraz nabycie umiejętności określania i wyrażania swoich emocji poprzez bajkoterapię.

W projekcie uczestniczyło 20 dzieci – wychowanków rodzin zastępczych z terenu Powiatu Gryfińskiego.

W wyniku projektu powstała książka w całości stworzona przez dzieci. Na warsztatach dzieci pod okiem instruktorów napisały bajki terapeutyczne, stworzyły niesamowite ilustracje i zdjęcia. Tworzenie bajek było nie tylko wspaniałą zabawą ale także pewną formą terapii dla małych autorów i odbiorców.


Książka pt. „Przygody Zyty” stworzona przez dzieci zostanie udostępniona NIEODPŁATNIE na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym – Facebook Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

Książka rozpropagowana będzie w środowisku pieczy zastępczej w placówkach oświatowych i jednostkach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt pracownikom a zwłaszcza naszym małym autorom.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza