Exposé Donalda Tuska i głosowania nad wotum zaufania [video]

We wtorek 12 grudnia wznowiono obrady posiedzenia Sejmu. Swoje expose wygłosi nowy premier Donald Tusk.

Potem odbędzie się debata nad programem i głosowanie nad wotum zaufania. Jak wynika z porządku obrad Sejmu, przedstawienie przez Tuska programu działania oraz składu Rady Ministrów wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów zaplanowano w godzinach 10:00 - 16:00.

Dzień wcześniej, w poniedziałek, posłowie w głosowaniu nie udzielili wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Inicjatywę w sprawie wyboru premiera i rządu przejął w tej sytuacji Sejm.

Jedynym kandydatem na to stanowisko zgłoszonym przez przedstawicieli większości, którą mają KO, Trzecia Droga i Lewica był Donald Tusk.

Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie prezydent powołuje tak wybrany rząd i odbiera od niego przysięgę.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza