Koniec roku 2023! Pamiętaj o obowiązkach środowiskowych oraz BHP!


Warto przypomnieć, że do końca 2023 roku należy wykonać pewne „ruchy” w bazie danych o odpadach, tzw. BDO. Poza tym początek nowego 2024 roku wiąże się z obowiązkami w zakresie ochrony środowiska, o których wielu przedsiębiorców wciąż nie wie bądź po prostu nie pamięta! Pojawia się także jedno podstawowe sprawozdanie z dziedziny BHP! O szczegółach informuje Karolina Szewczyk – Cieślik prowadząca doradztwo ekologiczne w naszym rejonie.

Tylko do końca 2023 roku można założyć ewidencję odpadów dla odpadów wytworzonych na terenie firmy w bieżącym roku. Z takich odpadów należy następnie przedłożyć stosowne sprawozdanie
do właściwego miejscowo marszałka województwa – termin mija 15 marca 2024 roku. Brak kart ewidencji oznacza dla organów ochrony środowiska „nierzetelnie prowadzoną ewidencję odpadów”,
co w konsekwencji może doprowadzić do administracyjnej kary pieniężnej dla przedsiębiorcy do 1 mln zł!

Ponadto pierwsze trzy miesiące 2024 roku są obfite w szereg obowiązków, z jakich należy się wywiązać pod kątem ochrony środowiska. Zestawienie najważniejszych z nich znajdziesz poniżej. Zachęcam do lektury!

WAŻNE! Pod kątem BHP przedsiębiorcy powinni z kolei w terminie do 15 stycznia 2024 roku przedłożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pisemną informację o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym!

Jeśli masz wątpliwość możesz wysłać zapytanie na adres e-mail kontakt@eko-rada.pl lub zadzwonić bezpośrednio pod numer telefonu 883 597 569. Serdecznie zapraszam do kontaktu!

Karolina Szewczyk-Cieślik
Doradztwo Ekologiczne
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza