Krzywy Las przeszedł rewitalizację [foto]


Wyjątkowy Krzywy Las to najbardziej rozpoznawalny w Polsce i za granicą produkt turystyczny znajdujący się na obszarze gminy Gryfino.

Projekt rewitalizacji tego miejsca, realizowany był przy współpracy Gminy Gryfino, Nadleśnictwa Gryfino i Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej. Celem wspólnego działania jest ochrona kompleksu krzywulców, posiadającego status pomnika przyrody. Projektowi towarzyszyły działania informacyjne i edukacyjne, których celem była popularyzacja unikatowego charakteru lasu oraz promowanie postaw proekologicznych.

We współpracy z Nadleśnictwem Gryfino i Fundacją PGE zorganizowany został konkurs artystyczny „Krzywy Las – miejsce niezwykłe”. Wpłynęło aż 257 prac z całej Polski o różnorodnym charakterze (dzieła plastyczne, poezja, proza, fotografia). W pobliżu Krzywego Lasu utworzona została powierzchnia zastępcza, na której przeprowadzono nasadzenia tworzące nowy zbiór krzywulców, które przejdą wkrótce proces krzywienia. Fenomen Krzywego Lasu zostanie utrzymany dla kolejnych pokoleń.

Dzięki staraniom partnerów rewitalizacji jedna z największych atrakcji przyrodniczych Pomorza Zachodniego doczekała się również własnego znaczka pocztowego, którego uroczyste odsłonięcie miało miejsce w czerwcu tego roku. 

Znaczek został wprowadzony do obrotu pocztowego przez Pocztę Polską w ramach wydawnictwa filatelistycznego promującego emisję „Polska Zobacz Więcej”.

Projekt rewitalizacji zakładał stworzenie rozwiązań umożliwiających zwiedzanie Krzywego Lasu przy zapewnieniu ochrony jego naturalnej substancji. Proces inwestycyjny na terenie pomnika przyrody zakończony został w grudniu. Postały leżanki, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, fotościanka, tabliczki kierunkowe.

Czytelne, kolorowe tablice informują m.in. o hipotezach dotyczących powstania tego miejsca, opisują naturalny proces starzenia się lasu. Wykorzystane zostały grafiki oraz informacje stworzone na potrzeby przewodnika po tym miejscu.

Przy każdej leżance lub ławce znajduje się tabliczka z QR kodem odnosząca do materiałów filmowych. Rewitalizacja Krzywego Lasu prowadzona była dzięki wspólnemu zaangażowaniu Gminy Gryfino, Nadleśnictwa Gryfino oraz Fundacji PGE i Grupy PGE. Fundacja PGE jest partnerem strategicznym rewitalizacji Krzywego Lasu. Projekt jest częścią programu „Lasy Pełne Energii” realizowanego w Grupie PGE od 2000 roku.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza