Otwarcie wyremontowanej drogi wojewódzkiej w Klępiczu [video] [foto]


Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinku przebiegającym przez miejscowość Klępicz w gminie Moryń w powiecie gryfińskim. Przebudowa objęła odcinek drogi o długości ok. 1,2 km, biegnącej w kierunku polsko-niemieckiej granicy. W piątek, 15 grudnia Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz wziął udział w uroczystym otwarciu drogi. Wydarzenie połączone było z festynem, na który zapraszał sołtys Klepicza.

Projekt przebudowy tego odcinka zakładał poszerzenia jezdni z całym wachlarzem rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo, takich jak wyspy rozdzielające ruch, azyle dla pieszych i ciągi pieszo rowerowe. Powstało nowe oświetlenie uliczne z doświetleniem przejść dla pieszych i placu rekreacyjnego. Zadanie objęło również przebudowę sieci elektroenergetycznej, linii telekomunikacyjnych i wodociągu. Zbudowano również nową kanalizację deszczową. W centrum miejscowości zaprojektowano  parking i plac rekreacyjny, a na nim stanęła naturalnej wielkości replika wózka szynowego z koniem pociągowym.Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i jest ostatnim projektem drogowym realizowanym przez ZZDW w ramach tej puli unijnego dofinansowania.

Wykonawcą była firma Maldrobud z Myśliborza.  Wartość zadania to blisko 13,7 mln zł, a dofinansowanie unijne ma wynieść ponad 10 mln zł. Ta sama firma jest także wykonawcą prac na trzech innych odcinkach DW125 – przejść przez Bielin, Golice i Moryń  w powiecie gryfińskim. Wszystkie prace powinny zakończyć się przed wakacjami.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza