Paweł Wróbel Wójt Gminy Widuchowa: Urządzenia i sieć wodociągowa aktualnie jest dezynfekowana


W związku z ponownym stwierdzeniem w wodzie bakterii z grupy coli, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryfinie we wtorek 5 grudnia wydał komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu w miejscowości Widuchowa, zaopatrującego miejscowości Widuchowa, Dębogóra i Marwice.

Natychmiast zostały wydane komunikaty informujące o braku przydatności do spożycia oraz stworzony system zastępczej dystrybucji wody, poprzez dowożenie jej beczkami oraz podstawienie zbiorników.
Urządzenia i sieć wodociągowa aktualnie jest dezynfekowana celem przywrócenia właściwej jakości wody.
 
W związku z powtórzeniem się skażenia wody wójt Widuchowej zażądał od dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej pobrania próbek wody surowej z dwóch studni głębinowych w celu zlokalizowania problemu.

Na bieżąco zamieszczane będą komunikaty dotyczące dowożenia wody przez straż pożarną oraz ustawiania kolejnych zbiorników z wodą. Proszę również o informowanie sąsiedzkie, gdyż komunikaty internetowe oraz tradycyjne ogłoszenia mogą do wszystkich nie dotrzeć. - czytamy w komunikacie gminy Widuchowa. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza