Stowarzyszenie "Najważniejszy Jest Człowiek" wyróżnione na gali w Koszalinie


Stowarzyszenie "Najważniejszy Jest Człowiek" z Widuchowej, które działa na terenie powiatu gryfińskiego otrzymało w sobotę 8 grudnia na gali w Koszalinie dwie główne nagrody ,,Inspirator Aktywności 2023 Projekt Roku” w subregionie Stargardzki oraz za najlepszy projekt województwa zachodniopomorskiego. Nagrodę odebrał założyciel i przedstawiciel stowarzyszenia Robert Panna. 

- Nasz projekt ,,Szczęśliwi bez przemocy” był realizowany w szkołach podstawowych na terenie gmin wiejskich Banie, Widuchowa i Stare Czarnowo - mówi nam Robert Panna. 

Głównym celem konkursu ,,Inspirator Aktywności 2023” było uhonorowanie najlepszych inicjatyw województwa zachodniopomorskiego dofinansowanych w ramach mikrodotacji NOWE FIO, które poprzez swoją pracę społeczną i zaangażowanie wspierały lokalne społeczeństwo i przyczyniły się do wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym. 

- Praca dla powiatu gryfińskiego i jego mieszkańców jest dla nas wielkim zaszczytem. Najważniejszym celem projektu ,,Szczęśliwi bez przemocy” było włączenie lokalnej społeczności do działań profilaktycznych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie szkół gmin wiejskich, gdzie jak wynika z uzyskanych informacji szkoleń jest bardzo mało, a problem przemocy rówieśniczej występuje podobnie jak w szkołach miejskich - dodaje Panna. 

Podczas szkoleń poruszono z uczniami temat przemocy w szkole, hejtu, uzależnienia od Internetu, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach-asertywność. Łącznie zostało przeszkolonych 102 uczniów z SP Widuchowa, SP Krzywin, SP Banie, SP Swobnica, SP Lubanowo i SP Kołbacz. Podczas szkoleń każdy otrzymał ulotki, opaski odblaskowe z nazwą projektu oraz logotypami operatorów i realizatora. Dodatkowo, aby zwiększyć efektywność przekazano dodatkowo sprzęt sportowy dla każdej klasy, w tym aby zachęcić do zdrowego stylu życia. 

Każde spotkanie rozpoczynało się wypełnieniem anonimowej ankiety badającej świadomość uczniów o przemocy, a na koniec ankiety ewaluacyjnej badającej efekty szkolenia. Ankiety zostały na koniec projektu poddane analizie, z której wynika, że 79% uczniów było ofiarami lub świadkami przemocy rówieśniczej w szkołach, a średni czas korzystania z Internetu to 5,5 godz. Wiedza uczniów co to jest przemoc i jak sobie z nią radzić przed szkoleniami wynosiła 50%, po szkoleniu to już prawie 85%. Dlatego realizacja projektu była jak najbardziej zasadna i należy takie działania nadal kontynuować. Zgodnie z planowanym rezultatem projektu dzieci nauczyły się jak rozpoznawać przemoc i jak jej przeciwdziałać, jak żyć zdrowo i asertywnie. Poznana wiedza pozwoli im przejść bezpiecznie przez dalsze etapy nauki, w tym szkołę średnią, a także dalsze dorosłe życie.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza