Trwają prace konserwatorskie w zabytkowym kościele [foto]


Wełtyńskie polichromie znajdujące się w zabytkowym kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtyniu zaliczane są do jednych z najwybitniejszych ściennych polichromii późnogotyckich znajdujących się na terenie naszego kraju.

Proboszcz parafii ks. Benon Latus oraz mieszkańcy od lat zaangażowani są w proces zabezpieczenia i odrestaurowania wełtyńskiego zabytku.W ramach dotacji przyznanej z budżetu Gminy Gryfino (Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie 4/LXXIII/23) dofinansowano odtworzenie okien z witrażami z tym zabytkowym obiekcie. Ten etap prac był powiązany z procesem zabezpieczania i przygotowaniem miejsca do dalszych prac konserwatorskich. Przyznana dotacja z Gminy Gryfino wynosiła 30 000 zł. Wkład własny wynosił: 10 000 zł.

W ramach uzyskanego dofinansowania z programu Ochrony Zabytków ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, zrealizowano prace konserwatorskie. 

Pierwszy etap związany był z wykonaniem prac konsolidujących tynki z podłożem, a także uzupełnieniem ubytków tynku w prezbiterium kościoła oraz na przyległym fragmencie ściany południowej. Prace prowadzone były pod kierownictwem prof. dr hab. Roberta Rogala (Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Wykonano czyszczenie i reintegrację warstwy malarskiej na kwaterze z przedstawieniem „Cierniem koronowanie”. Burmistrz Mieczysław Sawaryn podkreślił znaczenie tego wyjątkowego miejsca w naszej gminie i konieczność zachowania polichromii dla przyszłych pokoleń.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza