Czy na chojeńskim lotnisku znajdowała się broń jądrowa? [video]


Czasy wojny nie tylko mimo upływów lat nasz region wciąż kryje wiele zagadek. W ostatnich dniach w sieci  pojawił się ciekawy materiał historyczny dotyczący chojeńskiego lotniska. 

Historię lotniska wojskowego w Chojnie można podzielić na dwa okresy. Pierwszy obejmuje czas od jego powstania do 1945 r.  Lotnisko było wówczas garnizonem Luftwaffe (Flugplazt Königsberg in der Neumark). Drugi okres obejmujący lata 1945-1992 to czas stacjonowania na lotnisku garnizonu Armii Radzieckiej.

W serwisie You Tube na kanale pod nazwą "Gdyby" został opublikowany materiał filmowy, który został nagrany na chojeńskim lotnisku.  Autor filmu opisuje odtajniony raport CIA na temat głowić jądrowych, Chojna jest w nim opisana jako tymczasowe miejsce składowania broni jądrowej. Można przypuszczać że w jakimś momencie była tu składowania taka broń gotowa do użycia w razie eskalacji konfliktu.      

Broń jądrowa  której energia wybuchu pochodzi z przemian jądrowych: bomba atomowa – reakcja łańcuchowa rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków lub kombinacji reakcji rozszczepienia, bomba wodorowa – reakcja termojądrowa wodoru, o sile wybuchu znacznie większej od broni atomowej.

        
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza