Nowy wóz strażacki dla OSP w Trzcińsku – Zdroju


Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińsku – Zdroju pozyskała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu marki MAN TGM 18.320 4x4.

Zakup średniego wozu ratowniczo - gaśniczego został zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nfosigw.gov.pl oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Przyznano dotację w wysokości 575 000 złotych.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1 199 988,00 złotych. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa przy wydatnym wsparciu Gminy Trzcińsko – Zdrój, która na ten cel przeznaczyła dotację ze swojego budżetu w wysokości 549 988,00 złotych. Pozostałe 75 000 złotych pozyskano z Komendy Głównej PSP w Warszawie w ramach środków przeznaczonych dla jednostek KSRG.

Nowy pojazd z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Uroczyste przekazanie samochodu nastąpi wkrótce.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza