Co dalej w sprawie wzrostu emisji zanieczyszczeń rafinerii w Schwedt? [video]


Na ostatniej sesji Rady Powiatu starosta Wojciech Konarski nawiązał do petycji mieszkańców "inicjatywa stop wzrostowi emisji zanieczyszczeń PCK" skierowanej do minister klimatu i ochrony środowiska zaniepokojonych stanem zdrowia i wpływem na środowisko w przypadku wybudowania instalacji do przetwarzania olei ciężkich.

Starosta powiedział ,że podzielając obawy mieszkańców dokonał ustaleń, ze w grudniu 2019, Powiat został pominięty przez Generalną dyrekcję ochrony środowiska podczas konsultacji wniosku strony niemieckiej. Z tego powodu wystąpił do wymienionych wyżej instytucji i dodatkowo starosty Powiatu Uckemar z pisami o udzielenie informacji na jakim etapie jest inwestycja czy RDOŚ prowadzi obecnie konsultacje transgraniczne w zakresie podwyższenia emisji gazów, czy został sporządzony i przekazany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stronie polskiej. Jakie instytucje w tej sprawie mają stanowisko i jakie planują działania w najbliższym czasie.


Starosta przywołał przypomniany przez wójta Michała Lidwina precedens w podobnej sprawie, chodzi o pominięcia w konsultacjach, który dotyczył papierni Schwedt. Gdzie w wyniku działań obydwu skutecznie wniesiono skargę do komisji środowiskowej paramentu europejskiego.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza