Wielkie manewry służb w Moryniu. Ewakuacja i poszukiwanie zaginionych [video]


Pożar, ewakuacja i poszukania zaginionych - czyli wielkie manewry w Moryniu. Zmagania Straży Pożarnej, WOPRu, Policji i Straży Leśnej obejmowały kilka scenariuszy.

W ćwiczeniach brało udział ponad 30 ekip. Wydarzenie organizowane przez Ochotnicza Straż Pożarną w Moryniu w niedzielę 10 marca. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza