Gmina narażona na cyberatak. NIK skontrolował samorząd w naszym regonie.


Kontrolerzy ze szczecińskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli sprawdzali, jak pod kątem cyberbezpieczeństwa radzi sobie samorząd  z naszego regionu. 

NIK streszcza najważniejsze ustalenia w kontrolowanych samorządach w dwóch zdaniach: "Wieloletnie zaniedbania dotyczące cyberbezpieczeństwa, nieświadomość i brak skutecznych procedur reagowania na zagrożenia, a także wykorzystywanie oprogramowania, które miało krytyczne luki. 
W konsekwencji samorządy te nie były w stanie zapewnić skutecznej ochrony przed potencjalnymi atakami cyberprzestępców".

Co o cyberbezpieczeństwie wiedzą urzędnicy ze Starego Czarnowa? - Pracownicy nie przeszli odpowiednich szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa" - informuje NIK.

60 proc. pracowników nie potrafiło rozpoznać sytuacji, w której mogliby stać się ofiarą phishingu (wyłudzenie np. hasła poprzez podszycie się pod instytucję, znaną firmę itp);
75 proc pracowników nie znało zasad tworzenia bezpiecznego hasła;
75 proc. nie potrafiło zabezpieczyć urządzeń mobilnych na wypadek kradzieży;
78 proc. pracowników nie potrafiło rozpoznać symptomów zawirusowania komputera;
94 proc. pracowników nie wiedziało, jakie należy podjąć czynności w przypadku zawirusowania komputera
94 proc. pracowników nie znało konsekwencji nieostrożnego wykorzystania serwisów społecznościowych

Cyberatak to dowolny ofensywny manewr wymierzony w komputerowe systemy informacyjne, sieci komputerowe, infrastrukturę, urządzenia komputerów osobistych lub smartfony.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza