Nowa inwestycja w Binowie

 

Gmina Stare Czarnowo zebrała prawie 5 mln zł na odbudowę stacji uzdatniania wody Binowo i hydroforni w Kołowie. Porozumienie w tej sprawie podpisali 17 kwietnia 2024 r. wicemarszałek województwa Rafał Rosiński i wójt gminy Marzena Grzywińska.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Binowo i Kołowo gminy Stare Czarnowo. To zadanie, które Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego sfinansował w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 - Długo czekaliśmy na wyniki rekrutacji, o którą aplikowaliśmy w połowie 2022 roku, ale było warto. Tak jak obiecałam mieszkańcom Binowa i Kołowa, poprawimy jakość wody dostarczanej  do ich domów. Burmistrz Marzena Grzywińska zadeklarowała: Będziemy wykorzystywać nowoczesne technologie poboru i uzdatniania wody.


 W ramach projektu Binowo przebudowana zostanie stacja uzdatniania wody i kanalizacja. W Kołowie przebudowana zostanie instalacja podnoszenia ciśnienia wody w Zakładzie Hydrologicznym oraz doprowadzenie sieci wodociągowej ze stacji wodociągowej Binowo do Zakładu Hydrologicznego w Kołowie. Rozbudowana zostanie także sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków unijnych i wyniesie prawie 5 mln zł. Co istotne, nie ma konieczności wkładu własnego gminy Stare Czarnowo, zatem wpływy pokryją  100% wartości całego zadania.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza