Podwyższony stan wody na rzece Słubii w Moryniu [foto]


W wyniku zgłoszeń mieszkańców Morynia dotyczących wysokiego poziomu wody w rzece Słubii za młynem pracownicy Urzędu Miejskiego w Moryniu spotkali się w pracownikami Wód Polskich w Szczecinie - Nadzór Wodny w Chojnie w celu omówienia bieżącej sytuacji i wypracowania stosownych działań mających na celu obniżenie stanu wody.

W wyniku dokonanych ustaleń podjęto interwencję polegającą na założeniu dodatkowych szandorów na urządzeniach melioracyjnych na rzece Słubii bezpośrednio przy młynie oraz przy plaży miejskiej. Czynności zostały dokonane przez pracowników Wód Polskich Nadzór Wodny w Chojnie. 

W wyniku podjętych działań zmniejszył się przepływ wody na odcinku od jeziora Morzycko do młyna. Ponadto podjęto działania związane z opuszczeniem nadmiaru wody w rozlewisku przy Moryń-Dworze poprzez częściowe uniesienie zniszczonej zastawki.

Stan wody jest na bieżąco monitorowany przez Wody Polskie i w przypadku jego zwiększenia zostaną podjęte odpowiednie działania.
fot. Moryń.pl
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza