W tej gminie był tylko jeden kandydat na wójta.

W Widuchowej w wyborach na wójta gminy był tylko jeden kandydat. Paweł Wróbel, wybory wydawały się wręcz formalnością i faktycznie takie były...

Wróbel otrzymał 1444 głosów poparcia do wynik na poziomie 82,87% . 

KWW Pawła Wróbla
Wojciech Kiedos
Ewa Adamiak 
Dariusz Filipiak
Monika Majer
Agnieszka Szefler
Monika Niedźwiecka
Zbigniew Pałka
Bogdan Kosmalski
Katarzyna Nazar
Jan Rębacz

KWW Macieja Walińskiego Nasza Widuchowa
Mieczysław Natanek
Piotr Toporek
Krystian Smug

KWW Grzegorza Adamka
Grzegorz Adamek
Roman Lis

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza