Burmistrz Piotr Sobolewski zaprzysiężony. Rada wybrała prezydium.


Za nami I i II Sesja Rady Miejskiej w kadencji 2024-2029. Zaprzysiężeni zostali wszyscy radni oraz burmistrz Piotr Sobolewski. Wybrano nowe prezydium rady oraz składy wszystkich komisji.

Na inauguracyjną pierwszą sesję przybył m.in. Konsul Republiki Litewskiej w Szczecinie Wiesław Wierzchoś, burmistrzowie elekci z Dębna Wojciech Czepułkowksi oraz z Barlinka Bernarda Lewandowska, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Marek Walczak, przedstawiciele organizacji oraz dyrektorzy gminnych jednostek, a także radni powiatowi.

Sesję zwołaną przez Komisarza Wyborczego otworzył radny senior Wiesław Sienkiewicz. Zgodnie z porządkiem obrad radni oraz Burmistrz Myśliborza – Piotr Sobolewski, wybrany na trzecią kadencję odebrali zaświadczenia o wyborze z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Radosława Pawluka i Zastępcy Przewodniczącego Renaty Baloń.

Rotę ślubowania odczytał najmłodszy nowo wybrany radny Radosław Nowak, a wszyscy za nim powtarzali „Ślubuję” lub „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Ślubowanie, również złożył burmistrz Piotr Sobolewski. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za obecność oraz pogratulował radnym wybranym 7 kwietnia br. podkreślając, że bycie radnym to wielki honor i zaszczyt.

Następnie po stwierdzeniu quorum, radni wybrali nowego przewodniczącego rady miejskiej. Radny Andrzej Królikowski zaproponował kandydaturę Bożeny Srokowskiej.

Otrzymała największą liczbę głosów w wyborach spośród obecnych radnych, czyli otrzymała największe zaufanie społeczne. W poprzedniej kadencji rady była wiceprzewodnicząca rady, więc doświadczenie samorządowe posiada.- powiedział radny Andrzej Królikowski uzasadniając.  głosowaniu tajnym radna Bożena Srokowska uzyskała wynik: 15 głosów za.

Wiceprzewodniczący rady Aleksandra Tomaszewska i Andrzej Królikowski zostali wybrani w głosowaniu tajnym na II Sesji Rady Miejskiej w Myśliborzu. Radni wybrali, również spośród siebie składy komisji oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został radny Mariusz Jakubiszyn i Przewodniczącego Skarg, Wniosków i Petycji, którym został radny Tomasz Wierucki.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza