Nowa rada i burmistrz rozpoczęli swoją prace w gminie Cedynia.


Odbyło się pierwsze posiedzenie dziewiątej kadencji Rady Miejskiej Cedyni. Była to sesja, podczas której złożyli ślubowanie nowo wybrani radni oraz burmistrz Cedyni. Sesję rozpoczął radny Zdzisław Tondel – najstarszy radny.

Nowy burmistrz Piotr Głowniak złożył uroczyście ślubowanie i objął funkcję Burmistrza Cedyni. Wybrano prezydium rady, przewodniczącym został Krzysztof Nowak a wiceprzewodniczącą Grażyna Mażol. Podczas obrad radni wybrali również członków komisji: rewizyjnej, skarg i wniosków, budżetowej oraz spraw społecznych.

Skład Rady Miejskiej jest następujący: Patryk Bielak, Marta Garbart, Małgorzata Gabryś-Portkowska, Janusz Kruszyński, Grażyna Mażol, Jakub Siergiej, Andrzej Szperka, Sebastian Portkowski, Zdzisław Tondel, Krzysztof Nowak, Zbigniew Surmacz, Bogusław Rajnert, Katarzyna Oporska, Józef Maćkowiak, Aleksander Szoka.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza