I sesja Rady Miejskiej w Chojnie [video]


W poniedziałek 6 maja o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie rozpocznie się I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Chojnie .

Sesje rozpocznie najstarsza radna, która do momentu wyboru nowego prezydium rady, będzie pełniła funkcję przewodniczącej, to Małgorzata Przybylska. Następnie zostaną wręczone zaświadczenia o wyborze na radnego. Porządek obrad:
1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Chojnie.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
4. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie.
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) ogłoszenie wyników głosowania,
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie.
6. Przejęcie przewodnictwa obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie.
7. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Gminy Chojna.
8. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
9. Zakończenie obrad.

fot. Chojna.pl 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza