Kondolencje dla Pana Marka Kurjaty od Zespołu Szkół w Moryniu


Panu

Markowi Kurjacie

wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje z powodu śmierci

Mamy

składa grono pedagogiczne, pracownicy i dyrekcja

Zespołu Szkół w Moryniu

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza